O FIRMIE
OFERTA
KONTAKT
ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG
Uruchomienie działalności gospodarczejProwadzenie ksiąg handlowychProwadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodówProwadzenie ewidencji ZUS, Ewidencja pracowniczaPorady i konsultacje
   
 
   
PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH:
 
Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
Zakwalifikowanie do księgowania ze wskazaniem miesiąca księgowania oraz sposobu ujęcia w kosztach/przychodach
Sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald
Prowadzenie ewidencji do celów podatku od towarów i usług (VAT)
Prowadzenie ewidencji operacyjnej dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym
Obliczanie wysokości zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie obowiązujących deklaracji
Prowadzenie ewidencji środków trwałych
Sporządzanie deklaracji obrotu wewnatrzwspólnotowego
Sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego
 
 
 
www.kwadrat.pl
 
  Tel. 033/82-205-18 Fax 033/81-692-92 e-mail: biuro@filipek.pl