O FIRMIE
OFERTA
KONTAKT
ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG
Uruchomienie działalności gospodarczejProwadzenie ksiąg handlowychProwadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodówProwadzenie ewidencji ZUS, Ewidencja pracowniczaPorady i konsultacje
   
 
   
PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:
 
Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
Zakwalifikowanie do księgowania ze wskazaniem miesiąca księgowania w PKPiR
Sporządzanie zestawień zapisów w PKPiR
Prowadzenie ewidencji do celów podatku od towarów usług (VAT)
Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym
Prowadzenie ewidencji środków trwałych
Rozliczenie kosztów użytkowania samochodów
 
 
 
www.kwadrat.pl
 
  Tel. 033/82-205-18 Fax 033/81-692-92 e-mail: biuro@filipek.pl