O FIRMIE
OFERTA
KONTAKT
ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG
Uruchomienie działalności gospodarczejProwadzenie ksiąg handlowychProwadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodówProwadzenie ewidencji ZUS, Ewidencja pracowniczaPorady i konsultacje
   
 
   
PROWADZENIE EWIDENCJI ZUS:
 
Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
Sporządzanie wniosków o nie zaleganiu ZUS
Zgłoszenie płatnika składek osoby fizycznej/prawnej
Zgłaszanie pracowników oraz członków rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego
Sporządzanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zasiłków
 
 
 
www.kwadrat.pl
 
  Tel. 033/82-205-18 Fax 033/81-692-92 e-mail: biuro@filipek.pl