O FIRMIE
OFERTA
KONTAKT
ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG
Uruchomienie działalności gospodarczejProwadzenie ksiąg handlowychProwadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodówProwadzenie ewidencji ZUS, Ewidencja pracowniczaPorady i konsultacje
   
 
   
EWIDENCJA PRACOWNICZA:
 
Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń o zarobkach
Sporządzanie listy płac
Sporządzanie karty wynagrodzeń
Sporządzanie umowy zlecenia, umowy o dzieło
Zakładanie akt personalnych
Pomoc przy tworzeniu regulaminów wynagradzania pracy
 
 
 
www.kwadrat.pl
 
  Tel. 033/82-205-18 Fax 033/81-692-92 e-mail: biuro@filipek.pl